ALTERNATİF YAKIT SİSTEMLERİ
ÜRÜN GRUBU

ALTERNATİF YAKIT SİSTEMLERİ

Alternatif yakıt sistemleri ;

Günümüzde, modern toplumların ekonomilerinin ve büyümelerinin temelini oluşturan sanayileşme sağladığı yararların yanı sıra, çözüm bekleyen pek çok problemi de beraberinde getirmektedir.

Hızla ilerleyen teknolojiyle birlikte artan çevre kirliliği ve oluşan sera etkisi tüm canlı hayatını tehdit etmektedir. Çevre kirliliğine karşı yeni alınan önlemler otomobil üreticilerini alternatif yakıt sistemlerine yöneltmiştir. Bu noktada otomobil üreticilerinin ilk tercihi BRC LPG dönüşüm kitleri olmuştur.

Günümüzde BRC, 50.000 m2 kapalı, 11 farklı üretim alanı ve 1500 çalışanı ile dünyanın en büyük LPG ve CNG kit üretim markası olma özelliğini elinde tutmaktadır. 70 ayrı ülkede temsil edilen BRC DOEM üretimlerini de her geçen gün arttırmakta ve Dünya Devleri olarak nitelendirilen Chevrolet, Citroen, Ford, Great Wall, Honda, Kia, Mitsubishi, Peugeot, Piaggio, Subaru, Suzuki ve Volvo gibi markalarla da işbirliği yapmaktadır.

Otomotiv sektörü teknolojik yenilenmenin en hızlı ve etkin bir şekilde uygulandığı sektörlerden biridir. Bununla birlikte petrol ürünleri temel enerji kaynağıdır. Otomotiv sektöründeki alternatif enerji kaynağı arayışları 1930'lu yıllarda LPG (likit petrol gazı)’nin araçlarda yakıt olarak kullanımını gündeme getirmiştir. BRC ise, 60’lı yılların sonunda İtalya Cherasco’ da yerel bir gaz ekipmanları satıcısı olarak kurulmuştur.

Özellikle kolay bulunması, ekonomik olması ve diğer yakıtlara oranla çevreci olması nedeni ile dünyada birçok ülke LPG’nin otomobil motorlarında Alternatif yakıt olarak kullanımını özendirerek yaygınlaştırmıştır.

2A Mühendislik kurulduğu yıldan beri çevre sağlığına son derece önem vermekte ve BRC Dönüşüm Kitleri ile alternatif yakıtların kullanımına destek vermektedir. 2A, 1995’ten bu yana BRC’nin tek yetkili distribütörü olarak Türkiye’de ileri teknoloji ve altyapı hizmetleri sağlamaktadır.

Ülkemizde Alternatif yakıt sistemi olarak LPG ilk olarak çevreci bir yakıt oluşundan çok, öncelikli olarak fiyat cazibesi sebebiyle tercih edilmiştir. LPG yakıt sisteminin otomotiv sektöründe kullanılmaya başlanması, 1996 yılından itibaren ticari araçların talebi ile oluşmuştur.

1998 yılında gerekli düzenlemelerin tamamlanması (teknik ve yasal düzenlemeler, standartların hazırlanması) ile yaygınlaşma süreci hızlanmıştır. 2A Mühendislik A.Ş. LPG’ nin ülkemize getirilmesi ve yaygınlaşması konusunda her zaman öncülük etmiştir.

Teknolojinin giderek ilerlemesi ile yeni teknolojilerin ve alternatif yakıtların içten yanmalı motorlarda kullanımı son 10 yılda giderek artmıştır. Günümüzde alternatif yakıt olarak adlandırılan LPG, araç üzerinde ufak çaplı bir sistem değişikliği ile hemen kullanılabilmektedir.

Yakıt sisteminde yapılan değişiklik kendini kısa sürede amorti etmektedir. LPG yakıtının diğer petrol ürünlerinden ucuz olması ve çevreyi daha az kirletici etkisi uzun yıllar kullanılmaya devam edeceğini göstermektedir.

Whatsapp