REGENERABLE 1-COLUMN

Dolum istasyonu çıkışındaki doğal gazın su yoğuşma noktası, dolum istasyonunun çalıştığı en düşük ortam sıcaklığının yeterli derecede altında olmalıdır. Kompresyon etkilerinin gazın yoğuşma noktasını arttıracağı hesaba katılmalıdır: Verili bir boru hattında gazın yoğuşma noktası kompresöre eriştiğinde son derece düşük olabilirken, gaz kompresörden çıkarken bu önemli ölçüde daha yüksek olacaktır.

Özellikler
• Kapsamlı sağlam, takoza monte sütun rejerasyonlu doğal gaz kurutucu serisi
• Güvenli kurutucu rejenerasyon kontrolü ve kapatması için kapalı döngü, operatör aktivasyonlu, ısı reaktivasyonlu rejenerasyon çevrimleri
• Rejenerasyon gerektiğinde sinyal verme


Uygulamalar
• Orta ila yüksek akışlar
• Düşük ila yüksek basınçlı tasarım
• Ortalama hacimde dolum ihtiyaçları için önerilir
• Minimum hizmet dışı süre (iki sütunlu model için hizmet dışı süre yoktur)

İki sütunlu versiyon rejenerasyon gerekli olduğunda hizmet dışı süreyi karşılamak için ilave bir kurutma sütununa sahiptir

Kayıdınız Başarıyla Alınmıştır.
Some errors while submit form