Blog
Blog

Ekonomik ve Çevreci Akaryakıt BioLPG

Ekonomik ve Çevreci Akaryakıt BioLPG
HABERİ PAYLAŞ
Eklenme tarihi : 15 11 2022


BioLPG, araçlarda kullanılan fosil yakıtlara alternatif olarak geliştirilmiştir. Bitkisel yağların hidrojen gazıyla zenginleştirilmesiyle BioLPG üretimi yapılmaktadır. Bu enerji türünün kolay üretilebilmesi yaygın olarak kullanılmasına olanak sağlar. Petrokimya gibi belli sektörlerde kullanılan karbondan arındırılan BioLPG sürdürülebilir şebekeden bağımsız ısıtma çözümleri de sunar. Günden güne BioLPG daha çekici enerji türü haline gelmektedir. Aynı zamanda, ulaşım, konut, endüstri, sektörlerinde kullanılırken, yakıttan da tasarruf yapılmasına yardımcı olur. BioLPG daha az gaz salınımı yapmaktadır. Aynı zamanda, petrokimya sektöründe de doğrudan karbonsuzlaştırılması için kullanılabilmektedir. Organik ya da atık hammaddelerinden propan ve bütan üretimi yapılarak, BioLPG ile karbon emisyonlarında azalma sağlanabilmektedir. BioLPG konvansiyonel LPG ile aynı kimyasal bileşime sahiptir. Aynı uygulamalarda kullanılabilen bu enerji türü, hibrit çözümlerde fosilli yakıtlarla da karıştırılabilmektedir.


LPG’nin çevresel ve ekonomik olarak birçok yararı vardır. Bu nedenle, kullanılan sektörlerin sayısı bir hayli fazladır. BioLPG’nin farklı avantajlara sahip olması, kullanıcılar ve distribütörler tarafından talep edilmesine yardımcı olmaktadır. 2A Mühendislik, BRC markasının Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olarak LPG’li enerjilerin destekçisi olduğumuzu söyleyebiliriz. BioLPG ile gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için bütün gücümüzle çalışmaktayız. Köklü bir geçmişe sahip olan BRC markasının sunduğu hizmetler ve servis ağı da yaygındır. LPG enerjisinin BRC markasının yanı sıra, farklı markalar tarafından da fabrikasyon dönüşüm ve çözümlerinde kullanıldığını da söyleyebiliriz. Bu anlamdaki dönüşümler konusunda LPG’nin kullanımına sıkça başvurulur.


BioLPG Üretimi

Bütün BioLPG ve hidro işlenmiş bitkisel yağlar, HVO ve sürdürülebilir havacılık yakıtı gibi yakıtların yan ürünüdür. Ancak BioLPG’yi üretmek için farklı yöntemler de kullanılmaktadır. Geliştirme aşaması bu yöntemlerden bir tanesidir. Bu işlemlerden elde edilen BioLPG verimi ise 3pc ila 10 pc aralığında değişkenlik gösterir. Kullanılan bu yöntem, geliştirilmekte olan başka yollarla da çeşitlenebilir. Belli bir üretim yolu için gerekli olan hammaddelerin iş mantığı için kritik bir önemi vardır. Sürecin canlılığı ve işletmenin maliyetlerini ve yatırımlarını da kullanılan üretim yöntemleri etkilemektedir. BioLPG hammadde seçenekleri arasında bitkisel atık işleme yağları, selülozik atıklar, biyogazlar, belediye katı atıkları ve yeşil hidrojen ve karbondioksit yer almaktadır. Bu atıkların kullanılarak BioLPG’nin üretilmesi ise bu enerji türünün bir hayli faydalı olduğunu göstermektedir.


BioLPG doğaya faydalı olan bir enerji türüdür. Çünkü LPG diğer fosil yakıtlara oranla daha ekonomik ve çevrecidir. BRC markası farklı sektörlerde BioLPG’yi kullanmaktadır. Çünkü bu enerji türünün sektörlere katkısı büyüktür. 2A Mühendisliğin BRC Türkiye distribütörü olması ve BRC’nin BioLPG’yi sektörlerde odak enerji türü olarak kullanması, markanın önemini vurgulamaktadır. BioLPG üretilirken kullanılan hammadde seçenekleri ve üretim rotaları farklı seçeneklere ayrılır. Potansiyel üreticiler, her proses için hammadde kullanabilmektedir. Bunun yanı sıra, gerekli AR-GE yatırımları ve pazara sunma süreleri de potansiyel üreticiler tarafından göz önüne alınmaktadır. Ticarileşmiş teknolojinin verimliliği de BioLPG sayesinde gelişmektedir.


BioLPG Pazarındaki İleriye Dönük Atılımlar


BiyoLPG tanıtımına yardımcı olan hidro işleme siyasetle de desteklenmektedir. BioLPG’yi teşvik etmeyi amaçlayan birçok önlemin de alındığını söyleyebiliriz. LPG derneklerine sahip olan birçok ülkede BioLPG profili yükseltmek de amaçlanmaktadır. BioLPG üretiminin teşviki ile ilgili AB ve AB’de satışa sunulan havacılık yakıtı hacmindeki SAF payının 2015 yılında %2’den % 60’a yükseldiğini söyleyebiliriz. Daha yüksek BioLPG seviyeleriyle SAF ve HVO yüksek düzeyde yatırım yapılması adına da teşvik edilmiştir. ABD federal hükümet, SAF üretiminin 2030 yılına kadar 3 milyar galon hedefini de açıklamıştır. Japonya Arazi, Ulaştırma, Altyapı ve Turizm Bakanlığı Sivil Havacılık Bürosu, Japon havaalanlarının Karbon dengeleme ve azaltma planını karşılamak adına 2030 yılına kadar birkaç milyon ton SAF gerektirdiğini tahmin etmektedir.


Küresel piyasalarda artışta olan karbon fiyatları ve vergilendirmeler bunlara alternatif olan olan biyoyakıtların karlılık oranını artıracaktır. BioLPG diğer enerji kaynakları gibi konutların ısıtılmasında kullanılabilir. Endüstri sektöründe ise doğrudan karbonsuzlaştırma çözümleri sunulmaktadır. Sunulan çözümler ise mevzuat güncellemelerinde uygun şekilde tanındığında yapılan değişikliklerden yararlanılabilmektedir. BioLPG için sürekli pazarda büyümenin beklendiğini de söyleyebiliriz. Hidro işleme sürecinde üretilen ticari BioLPG hacimleri, son beş senede bir hayli büyüme kaydetmiştir.


En Son BioLPG Projeleri


BRC markasının en son BioLPG arzı adına yaptığı tahminler, birçok projenin doğmasına ön fikir oluşturmuştur. Bunlara ek projelerin de sık sık duyurulduğunu söyleyebiliriz. BioLPG üretilen üretimi için hazırlanan projelere dayanıldığında 2025’e kadar yaygınlığın yükseleceği tahminlerinde bulunulmuştur. 2025’ten 2030’a kadar artışın aynı oranda artacağı varsayılmıştır. Bu varsayım ile üretimin 2,2 milyon tona ulaşma potansiyelinin olduğunu söyleyebiliriz. Yeni üretim teknolojileri ise ticarileşme ile birlikte pazar büyüklüğünün de arttığını söyleyebiliriz. Pazar büyüklüğündeki ilave adım değişiklikleri, daha hızlı bir büyümeye olanak sağlamaktadır. En son BioLPG projeleri arzı tahminini ile ek projeler de faaliyete geçmiştir. Artış gösteren rafineri dönüşümlerinden ve sıfırdan biyoyakıt üretimi projeleri de yapılmaktadır.


Küresel olarak LPG piyasalarında ise karbon fiyatları ve vergilendirmeler değişkenlik gösterir. Rakip biyoyakıtların karlılığı da artış gösteren karbon fiyatları ve vergilendirmeler nedeniyle artış göstermektedir. BioLPG belli bir üretim yolu için gerekli hammaddeler ve iş mantığıyla üretilmektedir. Kritik öneme sahip olan ve süreçlerin canlılığı işletme maliyetlerini ve yatırımlarını etkiler. Hammadde seçenekleri ve bunlarla ilişkili üretim şekilleri bir fırsatı temsil eder. LPG alternatifi olarak farklı iş mantıkları benimsenmektedir. Küresel olarak ilan edilen BioLPG projeleri 2025’e kadar artış göstermesi beklenmektedir. Bu artışın üç kattan fazla artış göstermesinin beklendiğini söyleyebiliriz.


BioLPG Pazarında Beklenen Büyüklükler


Preem, Eni, Total Energies ve Neste gibi büyük enerji şirketleri tesislerin işletmeciliğini yapmaktadır. Singapur ve Rotterdam’daki Neste tarafından BioLPG tesisleri işletilmektedir. Avrupa, Asya ve ABD’de beklenen kapasitelerin büyütüldüğünü söyleyebiliriz. Bunun yanı sıra, 18 ay hidro arıtmanın ötesinde BioLPG yöntemleri gelişimi de görülmüştür. Polonyalı üretici Ekobenz’in yaptığı sevkiyatlar, 2021 yılının Haziran ayında başlamıştır. Bu başlangıç ile biyoetanolünin BiyoLPG ’ye dönüştürülmesiyle ticari başarılar elde edilmiştir. Ekobenz ise BiyoLPG içeren biyoyakıt üretebilmektedir. Bunun yanı sıra, yeşil hidrojen ve karbondioksitten üretim süreci birden fazla projenin gelişmesine olanak sağlamıştır. Birden fazla projede geliştirilen bu enerji türü 2022 sonlarında üretime başlamıştır.
BioLPG tahminlerinin yayınlanmasından bu yana farklı projelerin duyurulduğunu söyleyebiliriz.

BioLPG pazarı 2025 yılına kadar 625.000 ton yılın üstüne çıkacağı tahmin edilmektedir. Yıllık yaklaşık % 30 oranında büyüme oranının beklendiğini de söyleyebiliriz. 2025’ten ise 2030’a kadar artışın aynı oranda artarak devam edeceği olacağı da beklenmektedir. Ancak Üretimin 2.2 milyon tona ulaşma potansiyeli vardır. Yeni üretim teknolojilerinin ise ticarileşmesi BioLPG’nin önemini vurgulamaktadır. Ticarileşmeyi tetikleyen adımlar Pazar büyüklüğündeki ilave yöntemlerin değişikliklerinde hızlı bir şekilde büyüme sağlar. BRC markası, BioLPG enerjisinin farklı açılardan tasarruf sağlaması nedeniyle bu enerjiden yararlanmaktadır.

Blog Arşivi
Whatsapp