ÜRÜN GRUBU

SMS

SMS
SMS

SMS (SUPERVISOR MANAGEMENT SYSTEM) CNG dolum istasyonlarını kontrol etmek, yönetmek ve denetlemek için yeni Cubogas sistemidir.
Sistem CNG dolum istasyonu içindeki tüm cihazlara bağlanarak çalışmalarını optimize edebilir: aynı zamanda fonksiyonlarını da görüntüler ve kontrol eder.
SCADA sistemi uzaktan tüm istasyon parametrelerini görerek sorunlar kötüye gitmeden ünitelerimizi çalıştırmamızı sağlar, bu parametreler şunlardır: Güvenlik cihazları durumu, Titreşim analizi, İstasyon sıvı seviyesi, Tüm Basınçlar, Tüm Sıcaklıklar, Tüm Cubogas Anahtarları.

   

Teknik Özellikler

YAZILIM

Yazılım 3 modüle ayrılmıştır:
• SMS SUNUCUSU
• SMS YEREL İSTEMCİ
• SMS UZAK İSTEMCİ

SUNUCU modülü alanla arayüzü temsil eder ve İSTEMCİ'ye verileri sağlar.
İSTEMCİ modülü YEREL veya UZAKTA olabilir ve verileri İSTEMCİ'ye isteyerek bunları görselleştirir ve yönetir.
UZAK İSTEMCİ modülü mevcut tüm SUNUCU modellerinin DİNAMİK IP ADRESİNE erişmek için bir INTERNET DRESSER SERVER kullanır.
UZAK İSTEMCİ modelleri INTERNET DRESSER SERVER'ına bir şifre veya kimlik doğrulama üzerinden erişebilir.

DONANIM

17'' monitör, klavye ve fareyle birlikte bütün bir RS 485 serisi endüstriyel PC

SMS YEREL DENETÇİ modülü:
Sunucu ve İstemci modüllerinin her ikisi de bizim tarafımızdan sağlanan İstasyon PC'lerine yüklenmiş şekilde eksiksiz olarak. Sunucu modülü istasyon ekipmanıyla etkileşim kurma yazılımıdır (Cubogas, dispanserler ve diğer komponentler) İstemci modülü istasyon PC'si üzerinde parametrelerin görselleştirilmesini sağlayan yazılımdır

SMS YEREL lisansı yukarıda tanımlanan denetçi modülünü istasyondaki diğer PC'lere bağlamayı sağlar ve bizim tarafımızdan karşılanmaz. Bir lisans yalnızca bir PC için geçerlidir

SMS UZAK DENETÇİ sertifikası:
Müşterinin sahalarını web üzerinde izlemesini sağlar Müşteri PC'si bizim tarafımızda sağlanmaz. Bir lisans yalnızca bir PC için geçerlidir

SMS ÖZEL kit:
Müşterinin talebi üzerine özel izleme seçenekleri uygulanabilir

Diğer AKSESUARLAR Ürünleri
,
Whatsapp