MENU

Sıkça Sorulan Sorular

LPG nedir?

Otomotiv sektörü teknolojik yenilenmenin en hızlı ve etkin bir şekilde uygulandığı sektörlerden birisidir. Buna rağmen bu sektörde halen petrol ürünleri temel enerji kaynağıdır. Petrol kaynaklarının tükenmeye başlaması nedeni ile alternatif enerji kaynaklarının araştırılmasına hız verilmiş ancak bu güne kadar denenen bir çok enerji kaynağı henüz petrolün yerini alabilme aşamasına ulaşamamıştır.

Otomotiv sektöründeki alternatif enerji kaynağı arayışları 1930lu yıllarda LPG’nin araçlarda yakıt olarak kullanımını gündeme getirmiştir. Özellikle kolay bulunması, ekonomik olması ve diğer yakıtlara oranla çevreyi daha az kirletici özellikte olması nedeni ile dünyada bir çok ülke, LPG’nin otomobillerde kullanımını özendirerek yaygınlaştırmıştır. Günümüzde İtalya, Hollanda, Fransa, Belçika, Japonya ve Amerika’da LPG yakıt olarak otomobillerde yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer ülkelerde ise kullanımı gün geçtikçe artmaktadır.

Yukarıda belirtilen özellikleri nedeni ile son yıllarda LPG ülkemizde de otomobillerde yaygın bir şekilde alternatif yakıt olarak kullanılmaya başlanmıştır. LPG’nin yanıcı ve patlayıcı bir gaz olması LPG dönüşüm sistemlerinde güvenliği ve denetimi ön plana çıkarmıştır.

LPG dönüşüm sistemleri; uluslararası ECER 67-01 ve TSE standartlarına uygun olması, montaj firmasının yetkili ve montajı yapan teknisyenin eğitilmiş olması, gerekli bakım ve periyodik kontrollerinin yapılması ile çevreci, ekonomik ve güvenli sistemlerdir.

Bu sitede LPG otogaz dönüşüm sistemleri konusunda kullanıcılara pratik bilgiler aktarılarak LPG otogaz sistemlerinden kaynaklanacak tehlikelerin azaltılması ve trafik güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunulması amaçlanmıştır.

LPG (Liquefied Petroleum Gases)
Sıvılaştırılmış Petrol Gazı

LPG; propan ve bütan gazlarının belli oranlarda karışımından oluşan ve İngilizce Liquefied Petroleum Gases (Sıvılaştırılmış Petrol Gazı) kelimelerinin baş harfleri ile ifade edilen bir petrol gazıdır.

LPG renksiz ve kokusuzdur. Gaz kaçaklarının tespit edilmesi için sonradan kokulandırılır.

LPG basınç altında depolanabilir, çelik tank yada borularla taşınabilir.

LPG yanıcı ve patlayıcı bir gazdır. Üzerindeki basınç kaldırıldığında hava ile hacimsel olarak %2-9 oranında karıştığında patlayıcı bir gaz haline gelir.

LPG havadan ağır olduğu için kaçak durumunda su gibi akar ve en derin yerde birikir.

Düşük sıcaklıkta buharlaşması nedeni ile sıvı gazın insan vücudu ile teması sonucunda ciddi deri yanıkları oluşturur.

Isı arttıkça basıncı artar ve kritik bir sıcaklık ve basınçta, içinde bulunduğu tankın patlamasına neden olabilir. Otogaz tankları yangın içerisinde kalsa dahi patlamayacak şekilde güvenlik ekipmanları ile donatılmıştır. LPG yağ ve boyayı eritebilir. Ayrıca doğal lastiği deforme eder. Bu yüzden motorlu araçlarda standartlara uygun malzemeden yapılmış borular kullanılmalıdır.

Aracımın motoruna zarar verir mi?

LPG silindirlere gaz fazında gönderiliyor. Benzine göre daha temiz bir yakıttır. Yüksek termodinamik özellikleri sayesinde daha iyi bir yanma sağlar. Yanma odası, supaplar, bujiler temiz kalır. Motor yağı ömrü uzar. Motorda kurum oluşmaz. Benzine göre daha fazla vuruntu önleme gücüne sahiptir. LPG’li araçlar daha sessiz çalışır. Bu üstün özelliklerinden dolayı motora zarar vermez. Aksine motor ömrünü uzatır.

LPG motorda hararet yapar mı?

LPG silindirlere gaz fazında gönderilmektedir. Volumetrik olarak LPG ve benzinin alt kalorifik güçleri şöyledir:

Benzin= 32,3 MJ/Dm3   LPG= 25,6 MJ/Dm3

LPG’nin alt kalorifik gücü benzine göre daha düşük olduğundan bilinenin aksine yanma daha düşük sıcaklıklarda gerçekleşmektedir. Benzinle çalışmada tam yük civarında karışım aşırı zengin olup yanma bozulmakta, CO ve HC emisyonları artarken NOx emisyonları azalmaktadır. LPG’de ise tam yükte karışım fakir olup, CO ve HC emisyonları düşmekte, buna karşılık NOx artmaktadır. Bu durum bazı çevrelerce yorumlanırken, NOx değerlerindeki artışın benzinde olduğu gibi yanma esnasında oluşan yüksek sıcaklığa bağlanmaktadır. Bilindiği gibi benzinde yanma sırasında sıcaklık ne kadar yüksek olursa NOx emisyonları o ölçüde yüksek çıkmaktadır.

LPG’de durum tamamen farklı olup, alt kalorifik güçlerden de görüldüğü gibi yanma esnasında silindirlerde daha fazla sıcaklık oluşması fiziken mümkün değildir. Farklı yakıt kullanımında yanma odasında oluşabilecek sıcaklıklar açısından LPG veya DOĞALGAZ benzine göre gerek volumetrik verim ve gerekse adyabatik alev sıcaklıkları açısından daha avantajlı görünmektedir. Dolayısıyla bu yakıtlarla daha düşük sıcaklıklar ve daha düşük ısıl zorlamalar oluşmaktadır.

Ayrıca piyasada çekirdekten yetişme, eski pik motorlarda kalmış bazı ustalar, “Benzinde kurşun var supapları yağlar, karbon filmi oluşturur. LPG kuru yakıt, motora hararet yaptırıp supap sarar” şeklinde tamamen yanlış beyanlarda bulunmaktadır. Uzun yıllardır motorlar kurşunsuz benzine göre üretilmektedir. Gelişen çevre standartları ve daha sıkı egzoz emisyon sınırlamaları daha temiz yakıtları zorunlu kıldığından motorlarda karbon filmi oluşmasının önemi kalmamıştır. Otomotiv firmalarınca geliştirilen yeni motor teknolojileriyle daha düşük ısı iletimi olan ve hafif malzemelerden üretilen supaplar üretilmiş, sıcaklıklar önemli ölçülerde düşürülmüş ve mekanik zorlamalar azaltılmıştır.

Yeni motor teknolojilerinde kullanılan direnci yüksek ve ısı iletim katsayısı düşük kaplamalarla supap dayanımları artırılmış ve ısı kayıpları azaltılmıştır.

Ne kadar tasarrufum olur?

Hacimsel olarak LPG’li bir araç benzine göre %15-20 oranında daha fazla yakıt tüketir. Yakıt ekonomisi benzinle LPG arasındaki fiyat farkından kaynaklanmaktadır.  Bugünkü fiyatlarla benzine göre %40-50 oranında bir tasarruf söz konusudur.

Kapalı otoparklara girebilir miyim? Feribotlara binebilir miyim?

Ülkemizde yönetmelikte yer alan bir madde nedeniyle “LPG’li araçların kapalı otoparklara girmesi yasaklanmıştır. Feribotlara binme yasağı ise bir işgüzarlık sonucudur.

Avrupa’da 2001’de yürürlüğe giren standarda göre dönüşümleri yapılmış, yani emniyet valfine sahip araçlar kapalı otoparklara serbestçe girebilmektedir. Bizde ise insanlar bu yasağı aşabilmek ve kapalı otoparklara girebilmek için araç dışında olması gereken dolum ağızlarını araç içine gizlemeye çalışmakta, bu da daha büyük risk oluşturmaktadır.

Çoğu Avrupa ülkesinde emniyet valfli sistemler kapalı otoparklara alınmakta, bazı ülkelerde ise araç uzun süre parkta kalacaksa tank çıkışındaki vana manuel olarak kapatılarak ilave bir güvenlik sağlanmaktadır.

Ülkemizde de benzer uygulamalar örnek alınarak emniyet valfli sistemlere sahip araçlar kapalı otoparklara alınabilir, bu otoparklar havalandırma sistemleri ve gaz kaçak dedektörleriyle donatılmak suretiyle gerekli tedbirler alınabilir.

Avrupa’da yapılan risk araştırmalarında LPG’li bir aracın kapalı bir otoparkta park etmesinin, benzinli bir aracın park etmesinden daha az risk taşıdığını ortaya koymaktadır.

Otogaz kullanıcıları; kapalı otoparklara, feribotlara alınmama gibi gizli cezalandırmaları kesinlikle hak etmemektedirler. Bu ayıbın kaldırılması için yönetmeliklerde bir an önce gerekli değişikliklerin yapılması gerekmektedir.

LPG’li araç kullanıcılarının dikkat etmesi gereken hususlar

Öncelikle dönüşüm yaptırmak isteyenlerin marka seçiminde dikkatli olmaları gerekiyor. Müşteri memnuniyeti sağlamış, geniş bir servis ağına sahip ve otomobil firmaları tarafından yeni nesil araçlara teknolojik uyumu test edilip onaylanarak sıfır araçlara monte edilmeye değer bulunan ürünleri tercih etmeleri gerekiyor.

Dönüşüm sonrasında ise araçta yapılan yakıt tadilatını ruhsatlarına işletmeleri gerekiyor. Çoğu kullanıcı bu işlemleri geciktiriyor. İki defa masraf yapmamak için aracının muayene süresinin gelmesini bekliyor. Otogazın teşviği kapsamında muayene ücretlerinden vazgeçilmesi durumunda tüm LPG’li araçlar zamanında kayıt altına alınmış olacaktır.

Dönüşüm sonrasında;

1.    LPG’li bir aracın benzin bakımları zamanında ve aksatılmadan yapılmalıdır. En çok karşılaştığımız sorun, aracı LPG dönüşümünden sonra normal araç bakımlarını yaptırılmamasıdır. LPG dönüşümünden sonra da araç bakımları zamanında yaptırılmalı, araç hava filtresi, yağ ve yağ filtresi ile buji değişimleri aksatılmamalıdır. Unutulmamalıdır ki aracın LPG’de düzgün çalışması, benzinde de düzgün çalışmasıyla mümkündür. Ayrıca yeni sistemlerde aracın ilk çalışması her zaman benzinle olmaktadır. Aracın benzin pompasının ve katalitik konvertörünün zarar görmemesi için benzin deposunda daima ¼ benzin olmalıdır.

2.    LPG’li araçların 10.000-15.000 km’de periyodik bakımları vardır. Bu bakımlar yetkili LPG montaj servisinde yaptırılmalıdır. LPG filtreleri değiştirilmeli, bağlantılarda kaçak kontrolleri yapılmalıdır. Aracın ayarları kontrol edilmeli, gerekiyorsa yeniden yapılmalıdır.

3.    LPG aslında kokusuz bir gazdır. Bir kaçak halinde fark edilebilmesi için sonradan kokulandırılmıştır. Böyle bir kaçağın fark edilmesi halinde LPG sistemi kapatılarak derhal yetkili montaj servisine gidilmelidir.

4.    Özel araçların 2 yılda bir, ticari araçların her yıl muayeneden geçme zorunluluğu vardır. LPG’li araçlar bu aşamada MMO’nun gaz sızdırmazlık kontrol birimlerinden gaz sızdırmazlık raporu almaları gerekmektedir. Bu periyodik kontrollerin aksatılmaması, araç muayenelerinin zamanında yaptırılması yasal bir zorunluluktur.

 1. Aracına LPG sistemi monte eden vatandaşların araçlarına LPG sistemi taktırdığına dair bilgiyi sigorta firmasına bildirmeleri gerekmektedir. Bildirilmediği taktirde LPG’den dolayı meydana gelebilecek herhangi bir durumda araçlar kasko kapsamı dışında kalabilmektedir.
 2. Araçların imal, tadil ve montajı hakkındaki yönetmeliğin ilgili maddesine göre LPG tanklarının ömrü imal tarihinden itibaren 10 yıldır. İmal tarihi itibari ile ekonomik ömrü tamamlanmış tankları olan vatandaşların tanklarını yetkili bir firmada değiştirmeleri kendi can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir.
 3. Emniyetli dolum seviyesi %80’dir. Yani tank hacminin %20’si gaz, %80’i likit LPG olmalıdır. Dolum esnasında daha fazla yakıt almak için aracın sallanması yanlıştır. Bu hem aşırı dolum nedeniyle tehlikelidir, hem de tank üzerindeki valf sisteminin bozulmasına neden olur. Bu nedenle dolum esnasında araç sallanmamalı, sallayanlar uyarılmalıdır.

LPG ikmali kontrol altındaki istasyonlardan ve kalitesini garanti eden firmalardan yapılmalıdır. Maalesef otogaz kalitesi ülkenin her bölgesinde gerektiği şekilde denetlenememektedir. Kalitesiz otogaz, dönüşüm kitlerinin hem metal, hem de lastik aksamına zarar vermektedir. LPG aldığımız istasyonlara çok dikkat etmeliyiz.

Neden BRC? Diğerlerinden ne farkı var?

 • BRC tüm dünyada tanınmış ve müşteri memnuniyeti sağlamış bir İtalyan markasıdır. Arkasında yılların tecrübesine sahip güçlü bir firmanın desteği vardır. Tüm otogaz ekipmanlarını kendi bünyesinde üretir.
 • BRC Türkiye’nin tek yetkili distribütörü olarak 14 yıldır otogaz sektöründe 220’yi aşkın bayimizle Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. Tüm ülke sathına yayılmış geniş bir servis ağına sahibiz.
 • 2A “Kaliteyi zaman belirler” sloganıyla yola çıkarak müşteri nezdinde kendini kanıtlamış, yaygın bir müşteri memnuniyeti sağlayarak BRC’yi otogazda ilk tercih edilen marka yapmıştır.
 • LPG dönüşüm kitlerimizde ürünler aynı markadan oluşur. Farklı markalardan oluşan melez kit bizde bulunmaz. Tüm ürünler Avrupa Birliği ECE R 67-01 normlarına göre yangın dahil tüm güvenlik testlerinden geçmiş olup, Avrupa’da yeni uygulamaya giren ECE R 115 regülasyonuna da uygundur.
 • Montaj esnasında aracın orijinal kabloları kesilmez.
 • Otomotiv teknolojisi ve Avrupa Birliği normları gereği motor bölümündeki tüm bağlantıların hem EMC (Elektro Manyetik Uyumluluk) testinden geçmiş hem de IP-54 sınıfı sızdırmazlığa sahip özel konektörlerle yapılması zorunludur. Ürünlerimiz bu şartları sağlamaktadır.
 • Patenti BRC’ye ait gaz enjektörleri benzin enjektörleriyle aynı prensipte çalışır ve son derece hızlı tepki süreleriyle E4 sınıfı araçların, hatta direkt enjeksiyonlu araçların LPG dönüşümünü mümkün kılar.
 • Uygulamalarımızı farklı kılan diğer bir özelliğimiz, gaz girişlerinde emme manifoldunun delinmemesidir. Diğer sıralı sistem montajlarında gaz girişleri için emme manifoldu delinmekte, bu işlem silindirlere çapak kaçması gibi bir takım riskleri de beraberinde getirmektedir. Patenti firmamıza ait “Gaz Piposu” uygulamasıyla silindirlere çapak gitme riski ortadan kalkmakta, montaj süresi kısalmakta, gaz benzinle aynı noktadan püskürtüldüğünden hissedilir bir ekstra konfor sağlanmaktadır.
 • Kullandığımız “PLUG&DRIVE”-“TAK ve SÜR” LPG programı insan faktörünü ortadan kaldıran, aracın benzin ECU’su ile teknolojik olarak uyumlu en gelişmiş kalibrasyon programıdır. Üstün teknolojiye sahip ürünler ve gelişmiş kalibrasyon programı sayesinde BRC kullanıcıları benzinle aynı sürüş konforu yaşar, zamanla bozulmayan kalibrasyon ayarları ve istikrarlı yakıt tasarrufu ile ekonomik yakıt kullanmanın keyfini sürer.
 • Montajını yaptığımız BRC kitleri uluslararası “ÜRÜN MALİ MESULİYET” ve “3. SAHIŞ MALİ MESULİYET” sigortalarına sahiptir. BRC ile LPG dönüşümü yapılan araç gerek ürün ve gerekse montaj hatası nedeniyle oluşabilecek hasarlar bu sigorta sayesinde güvence altına alınmaktadır.
 • Montaj sonrasında GARANTİ BELGELERİ web sitemiz üzerinden elektronik ortamda düzenlenir ve bir çıktısı bayimiz tarafından imzalanarak müşterilere verilir. Garanti belgesinde araç ve müşteriyle ilgili tüm bilgiler ve takılan ürünlerin seri numaraları da yer almaktadır. Böylece ürünlerimiz sağlıklı bir şekilde araç bazında izlenebilmekte, garanti ve periyodik bakımlar titiz bir şekilde kontrol edilmektedir. Yetkili bayilerimizde montajını yaptırmış bir kullanıcı herhangi bir 2A yetkili servisine gittiğinde veri bankamızdan araçla ilgili tüm detaylara ulaşılabilmekte, hangi tarihte montaj veya bakım yapılmış, hangi seri numaralı ürün takılmış görüntülenmektedir.

Yukarıda sıralanan nedenlerle, Avrupa’da olduğu gibi ülkemizde de otomobil firmalarının BRC’yi seçmeleri bir tesadüf değildir.

Garanti Şartları

 1. Garanti süresi, malın tesliminden itibaren başlar.
 2. Ürünler, imalat ve montaj hatalarına karşı iki (2) yıl garanti kapsamındadır.
 3. Yedek parça temini ve servis hizmetleri açısından on (10) yıl garanti kapsamındadır.
 4. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla otuz (30) işgünüdür. Bu süre arızalı malın servise giriş tarihinden itibaren başlar.
 5. Garanti süresi içerisinde oluşabilecek her türlü arızanın firmamıza derhal bildirilmesi gerekmektedir.
 6. Kullanıcıların veya başka yetkisiz personelin arıza veya hasara müdahalesi, garanti haklarının kaybolmasına yol açar.
 7. Garanti süresi dahilinde, imalat ve montaj hatalarından dolayı malın arızalanması durumunda işçilik, yedek parça ya da başka bir adla hiçbir ücret talep edilmeksizin ürünün tamiri yapılacaktır.
 8. İmalat ve montaj hatalarına karşı ürün iki (2) yıl garantili olması ile birlikte aşağıdaki şartlarda ve durumlarda ürün garanti kapsamı dahilinde değildir:
  1. Arıza meydana geldiği zaman hemen yetkili servise bildirilmez ise
  2. Müşteri yetkili servise gerekli müdahalenin ve onarımın yapılması için zaman vermez ise
  3. Onarım müdahalesi yetkili servislerce yapılmaz ise
  4. Bakım ve kullanım hatalarından dolayı arıza veya hasar meydana gelmiş ise
  5. Orijinal yedek parça kullanılmamış ise
  6. Kullanıcı hataları
  7. Her türlü aşınmalar ve kırılmalar
  8. Elektrikli veya elektronik ürünlerde kablolar, elektronik devreler ve anahtarlar
  9. Kapasitesinin üstünde kullanılması durumunda meydana gelecek arızalar ve hasarlar
  10. Uygun ortamda kullanılmamasından doğan arıza ve hasarlar
   1. Korozyona müsait ortamda kullanılması, ürünlerin yoğun suya maruz kalması
   2. Tozlu ortamda kullanılıp günlük bakımların yapılmaması
   3. Çalışma operasyon sıcaklığı dışında kullanılması
  11. Bakımlarının zamanında yapılmamasından dolayı meydana gelen arıza ve hasarlar
  12. Her türlü boya yıpranmaları ve aşınmaları
  13. Ürünün farklı amaçla kullanılması
  14. Ürünü, eğitilmemiş ve ehil olmayan yetkisiz personelce kullanılması
  15. Ürünün sevki esnasında olabilecek arıza ve hasarlar
  16. Ürünün devrilmesi, kazaya uğraması, elektriksel kısa devre ve yangın sonucu oluşabilecek arıza ve hasarlar
  17. Arıza dolayısıyla, işten kalma ve diğer tüm kayıplar ile arıza nedeniyle meydana geldiği bildirilen her türlü zarar
 9. Garanti bir sigorta değildir.
 10. Ürünün garantili olması, garanti süresince periyodik bakımlarının yapılmayacağı anlamına gelmez. Periyodik bakım tablosu satın aldığınız ürünle birlikte verilen kullanma kılavuzu içerisinde bulunmaktadır. Bakım yapıldıkça servis raporu isteyiniz ve bakımı yapana imzalatınız. Bakım-servis formlarını en az iki yıl saklayınız. Garanti süresi dahilinde arızalanan ürünün tamiri sırasında, bu formları yetkili servis personeline gösteriniz. Bakım-servis formları olmayan ürünlerin bakımları ya hiç yapılmamış ya da periyodik olarak yapılmamış kabul edilir ve ürün garanti kapsamı dışında bırakılır.
 11. Garanti süresi içerisinde arızalanan ürünün onarımı için yetkili servise nakledilmesi ve nakil masrafları tamamen müşteriye aittir.
 12. Ürünün sarf malzemesi sayılan kauçuk conta, filtre vs. sisteminde olabilecek arızalar ve aşınmalar nedeniyle meydana gelen arızaları hariç, ürünün veya yedek parçalarının yenisi ile değiştirilmesi şartları aşağıdaki gibidir.
  1. Üründe (garanti süresi içerisinde) aynı arızanın iki defa veya farklı tip dört arızanın oluşması durumunda ürün yenisi ile değiştirilir.
  2. Garanti süresi dahilinde aynı arıza iki defadan fazla olsa da, meydana gelen arızalar sarf malzemesi sayılan parçalardan kaynaklanıyorsa, sadece yedek parçalar değiştirilir, ürün yenisi ile değiştirilmez.
  3. Ürünün tamirinin bir aydan fazla sürmesi durumunda ürün yenisi ile değiştirilir.

LPG’yi Ruhsata İşletme Prosedürü

 • LPG montajı yapılan yerden proje, fatura ve GARANTİ belgesi alınacaktır.
 • Bulunduğunuz yerdeki araç vergi dairesine giderek, araç muayenesi için “borcu yoktur kağıdı” alınacaktır. Borcunuz varsa yatıracaksınız, yoksa vergi dairesindeki vezneye giderek “muayene harcı”nızı yatıracaksınız. (Muayene harcı: 149 TL)
 • Muayene harcını aldıktan sonra, Makine Mühendisleri Odası Sızdırmazlık Birimi’ne gideceksiniz. Buradan sızdırmazlık raporu alınacaktır. (Sızdırmazlık raporu: 25 TL)
 • Herhangi bir trafik sigortacısına gidip, EK-1 belgesi doldurtacaksınız. Aynı zamanda, arabanızı LPG’ye dönüştürdüğünüze ve bunun ruhsata işlenmesi hususunda İl Emniyet Müdürlüğü’ne dilekçe yazacaksınız. (Bunu sigortacıya söylerseniz yardımcı olurlar) Bu işlemin parasını, ruhsat doldurma işlemi sırasında verebilirsiniz.
 • Araç vergi dairesine yatırmış olduğunuz muayene harcı makbuzunu ibraz ederek, aracınızın muayenesini Karayolları Araç Muayene İstasyonu’nda yaptıracaksınız. İstasyonda EK-1’de yazan yerler onaylanacaktır.
 • Trafik Tescil Bürosu’na gidip “LPG’yi ruhsata işleteceğim, bir yaprak ruhsat istiyorum” diyerek, bir yaprak ruhsatı alacaksınız. (Bir yaprak ruhsat: 58 TL)
 • Ruhsat kağıdını alarak sigortacıya gideceksiniz. Sigortacı ruhsat bilgilerini dolduracaktır. (Bedeli:10 TL)
 • Şimdi elinizde “LPG projesi, fatura, garanti belgesi, sızdırmazlık raporu (ya da ruhsatı), EK-1 belgesi ve bir yaprak ruhsat” vardır. Bunları isterseniz bir plastik dosyanın içine de koyabilirsiniz. Dosya almayınız, dosya plaka değişikliğinde alınıyor.
 • Şimdi elinizdeki evraklarla (ruhsat sahibi kimse o da gelecek) Trafik Tescil Bürosu’na gidip evraklarınızı ilgili memura veriyorsunuz. İşleminiz tamamdır. Ya aynı gün ya da ertesi gün yeni ruhsatınızı alıyorsunuz.

Araç Devir İşlemleri

Araç Devir İşlemlerinde İstenilen Belgeler

 • Noter satış senedi
 • Taşıtlar Vergi Dairesi’nden borcu yoktur yazısı
 • Trafik sigortası poliçesi
 • Trafik ve tescil belgeleri
 • Nüfus cüzdanı, sürücü belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği
 • Vergi numarası (Alıcının)
 • Plakalar TR rumuzlu değil ise plakalar değişecektir
 • Vekalet (Kişi işlemi kendisi takip ediyorsa vekalet gerekmez)

Not: Tescilli araçları satın veya devir alanlar gerekli belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluşunda 1 ay içinde adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.

Araç şirket adına kayıtlı ise aşağıdaki belgeler de ayrıca eklenecektir:

 • Sicil tasdiknamesi
 • İmza sirküleri
 • Şirket yetkilisi veya vekili

Aracımda performans kaybı olur mu?

Yakıtın fiziksel özelliklerindeki farklar nedeniyle LPG’li araçlarda maksimum %5 civarında bir performans kaybı olması doğaldır. Bu düşük oran normal sürüş koşullarında fark edilmez. Ayrıca kullanılan kitin araçla teknolojik uyum içerisinde olması, ayarlarını düzgün olması, kullanılan yakıtın standartlara uygun olması da LPG’li araçta istenen performansın alınabilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Aracım garanti kapsamı dışına çıkar mı?

Bazı otomobil firmaları garanti kapsamında olan araçlara LPG sistemi takılması halinde garanti dışı kalacağını söyleyerek halkı LPG’den soğutmaya çalışmaktadır. LPG sistemleri Sanayi Bakanlığı’ndan alınan izinle ve resmi garanti belgesiyle araçlara uygulanmaktadır. Tüm dünyada bazı otomobil firmalarının LPG’li araç uygulamaları varken, aynı firmaların Türkiye’de farklı bir tutum içerisine girerek LPG’yi dışlamalarını anlamak mümkün değildir. KYOTO protokolü çerçevesinde LPG’li otomobil firmalarına getirilecek vergi avantajlarıyla bu sorunun aşılması mümkündür.

Aracıma LPG dönüşümü Yaptırmak istiyorum?

Aracınıza LPG Dönüşümünü; bünyesinde “Araçların LPG‘ye Dönüşümü Mühendis Yetki Belgesi” sahibi yetkili makina mühendisi çalıştırarak Oda‘dan SMM Büro Tescil Belgesi almış ve TSE‘ den Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi almış 2A yetkili servislerinde yaptırınız. Web sitemizde “Yetkili Bayilerimiz” olarak isimleri yer alan bayilerimizin hepsi ilgili yönetmelik ve standartlar çerçevesinde araçlarda yakıt sistemi tadilatı yapmaya yetkilidir.
Aracınızda yapılan yakıt sistemi tadilatı sonrası, aracın ruhsat bilgilerine göre düzenlenen Montaj Tespit Raporu ekinde proje düzenlenmekte ve bu rapor MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI’ nın gaz sızdırmazlık istasyonlarında onaylanmaktadır.
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu‘ nun 32.Maddesi gereğince araçta yapılan her türlü tadilat 30 gün içerisinde tescili yapan kuruluşa bildirilmek zorundadır. Yetkili firmalarda araçlarınıza yaptırdığınız LPG dönüşümü sonrası düzenlenen Montaj Tespit Raporu‘nu istasyonlarımızda onaylatılıp 30 gün içerisinde aracınızın bağlı olduğu trafik şubesine bildirilmek ve LPG dönüşümünü araç ruhsatına işletmek Karayolları Trafik Kanunu gereği zorunludur. Montaj Tespit Raporları‘ nı 30 gün içerisinde MMO istasyonlarında onaylatmayan araçlar hakkında trafik tescil şubelerine araçların trafikten men edilmesi için gerekli bildirimler yapılmaktadır. Aracınızda yapılan her türlü tadilatı mutlaka ruhsatınıza işleterek ilgili kanunlardan dolayı olan yükümlülüklerinizi yerine getiriniz.

Aracımdaki LPG Tesisatını Ruhsatıma İşletmek İstiyorum?

Aracınızda yapılan her türlü tadilatı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereği, tescili yapan kuruluşa bildirilmek zorundasınız. Aracınızdaki LPG Dönüşümü ilgili kurumlara bildirmek için Makina Mühendisleri Odası‘ ndan onaylı Montaj Tespit Raporu gerekmektedir. Aracınızın LPG tesisatını Odadan SMM Büro Tescil Belgesi alarak yetkilendirilmiş bir firmada ilgili yönetmelik ve standartlar çerçevesinde değiştirilecek parçaları yenilettikten sonra firmanın düzenlediği Montaj Tespit Raporu‘ nu Odadan onaylatarak ve aracınızın kayıtlı olduğu trafik tescil müdürlüğüne vererek ruhsata işletebilirsiniz.

Ne Kadar Zamanda Bir Gaz Sızdırmazlık Raporu Almalıyım?

Her periyodik fenni muayene öncesi aracınıza Gaz Sızdırmazlık Raporu almanız ve bu raporu periyodik muayene sırasında ibraz etmeniz gerekmektedir. Uygulamada Makina Mühendisleri Odası, aracınıza kontroller sonrası aldığınız Gaz Sızdırmazlık Raporu ekinde Motorlu Taşıt LPG-CNG Ruhsatı vermektedir. Üzerinde hologram etiket bulunan bu ruhsat ile bir aracın LPG tesisatının ilgili standartlar çerçevesinde denetlendiğini ve Gaz Sızdırmazlık Raporu aldığı anlaşılmaktadır. Aracınızın fenni muayene periyotları esas alınarak düzenlenen ruhsatın üzerinde bir sonraki kontrol tarihi bulunmaktadır.

Aracımın LPG Tesisatında Gaz Sızıntısı olduğundan şüpheleniyorum ne yapmalıyım?

Halkın can ve mal güvenliğini düşünerek MMO’ nun bir kamu hizmeti olarak yaptığı LPG‘ li araçlar üzerindeki denetimler tüm Türkiye sathındaki Araç Kontrol İstasyonlarında devam etmektedir. Aracınızın LPG tesisatından herhangi bir şüphe duymanız durumunda, en yakın yetkili servisimizde veya MMO kontrol istasyonlarında ilgili standart ve yönetmelikler çerçevesinde Makina Mühendisi teknik görevlilerimiz tarafından aracınız ücretsiz olarak kontrol edilecektir.

Aracıma Ne Kadar zaman Bir Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Yaptırmalıyım?

08.07.2005 tarih ve 25869 sayılı Resmi Gazete‘ de yayımlanan “Trafikte Seyreden Motorlu Kara Taşıtlarından Kaynaklanan Egzoz Gazı Emisyonlarının Kontrolüne Dair Yönetmelik” de araç cinslerine göre aşağıda belirtilen periyotlarda araçların egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırması gerekmektedir.

Araç Cinslerine Egzoz Gazı Ölçüm Periyotları

– Hususi Otomobiller ilk 3 yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir
– Resmi otomobiller ilk iki yaş sonunda ve devamında yılda bir
– Diğer motorlu taşıtlar ilk bir yaş sonunda ve devamında yılda bir
– Trafikte seyreden tüm motorlu taşıtlar on yaş sonunda yılda bir

Aracımdaki LPG Tesisatını Söktürmek İstiyorum?

Araçlarda LPG Dönüşümü “SMM Büro Tescil Belgesi” ve “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi” olan servislerimizde, uzman bir mühendisin gözetiminde yapılmaktadır. Aracınızdaki tesisatın sökümüde gene bu dönüşüme yetkili servislerimizde yapılmalıdır.
Seri tadilat yöntemiyle LPG dönüşümü yapan bayimizde söküm işlemini gerçekleştirdikten sonra, münferit tadilat yöntemiyle proje çizen firmalarda LPG Sökümü ile ilgili proje hazırlanmalıdır. LPG Söküm projesi çizilen araca Periyodik Muayene İstasyonlarında tespit yapılmaktadır. Yapılan tespit sonrası trafiğe kayıtlı olduğu tescil bürosundan ruhsat yenilenerek “Araç LPG ile Çalışır” ibaresi kaldırılır.
Aracınızdaki yakıt sistemi tadilatını yetkili yerlerde söktürdükten sonra, sökümü yapan firmanın yetkili olduğuna dair “Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi”, “SMM Büro Tescil Belgesi”, “Araçların LPG‘ye Dönüşümü Mühendis Yetki Belgesi” ve söküm faturası ile AİTM projesi çizmeye yetkili firmalara başvurarak proje çizdirmeniz gerekmektedir.
AİTM firmalarından temin edeceğiniz proje ile periyodik muayene istasyonlarında aracınıza tespit muayenesi yaptırarak proje ekinde muayene ait belgelerle ilgili trafik tescil bürosuna başvurabilirsiniz.

Aracımdaki LPG Tesisatını Başka Bir Araca Montaj Yaptırmak İstiyorum?

Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelik‘de “Yakıt dönüşümü yapılacak araçlarda eski, kullanılmış, standart dışı malzemeler kullanılmayacaktır.” hükmü yer almaktadır. LPG dönüşümü sonrası montaj tespit raporunda belirtilen LPG parçaları kayıt altına alınır. Onaylı montaj tespit raporu aracın trafikteki dosyasında kayıt altına alınarak saklanmaktadır. Bir araçtaki LPG tesisatı her ne nedenle olursa olsun başka bir araca montajı yapılamaz.

LPG montajında nelere dikkat etmeliyim?

Öncelikle montaj yaptıracağımız firmanın kurumsal bir firma olmasına temsil ettiği markanın bilindik ve arkasında kurumsal destek olmasına dikkat etmeliyiz. Merdiven altı şeklinde isimlendirdiğimiz TSE hizmet yeterlilik belgesi olmayan çok sayıda LPG sistemi markası montajı yapan firmaları tercih etmemeliyiz.

Aracıma BRC Otogaz sistemlerini nerede uygulatabilirim?

Adres, iletişim ve konum bilgilerini www.brcnerede.com’da bulabileceğiniz yetkili bayilerimiz de uygulatabilirsiniz.

Aracıma hangi BRC LPG modeliniz uygundur?

Temel olarak BRC sıralı Otogaz sistemlerin de 3 çeşit model vardır. 3 ve 4 silindir araçlar için MY–11; 5’den 8 silindire kadar olan araçlar için Plug&Drive ve Direk enjeksiyonlu araçlar için SDI kitlerimiz kullanılmaktadır. İlgili modellerden aracınızın silindir sayısı, motor gücü ve enjeksiyon tipine göre seçim yapılır.

FSI, TSI, GDI gibi direkt enjeksiyonlu araçlara LPG dönüşümü yapabiliyor musunuz?

Evet, ilgili araçlara SDI kitlerimiz ile dönüşüm yapabilmekteyiz.5-Aracım da kullanılan BRC Otogaz sisteminin garanti şartları nedir?Periyodik bakımların aksatılmaması şartı ile 2 yıl veya 100.000 kilometredir.

BRC dönüşümü sonrası aracımın garantileri etkilenir mi?

Anlaşmalı olduğumuz Otomobil markalarında araç üreticisi garantisi etkilenmemektedir. Anlaşma dışındaki araçlarda LPG ile ilgili sorunlar için sigorta seçeneği sunmaktayız.7-BRC Otogaz sistemleri ile dönüşüm yapılmış araçlar güvenli mi?Evet güvenlidir. Otogaz sistemlerimiz Sanayi Bakanlığı, MMO ve TÜV ‘den onay almaktadır. Ayrıca herhangi bir olumsuz duruma karşı LPG sistemimiz de 3 adet mekanik, 3 adet elektriksel ve 1 adet de yazılımsal olmak üzere toplam 7 adet güvenlik tertibatı vardır.

BRC Otogaz dönüşüm süresi ne kadardır?

Dönüşüm ortalama 6 saat sürmektedir.

Dönüşüm sonrası resmi prosedür nedir?

Yetkili bayilerimiz dönüşüm sonrası 2A Mühendislik garanti belgesi ve diğer evrakları hazırlayarak araç sahibine teslim etmektedir. İlgili evraklar ile önce sızdırmazlık raporu için MMO odasına daha sonra EK–1 belgesi de eklenerek TÜV Türk’e araç muayenesi için gidilir. TÜV Türdeki araç muayenesi sonrası evraklar ile beraber ruhsat işlemleri için evraklar trafik tescile teslim edilir. İsteyen araç sahiplerine ilgili hizmetler uygun bir ücret karşılığı yetkili bayilerimiz tarafından verilebilmektir.

LPG’li araçlar kapalı Otoparka girebilir mi?

LPG’li araçların kapalı otoparklara girmesi yasaktır. Fakat ilgili yasağın kalkması için çalışmalar devam etmektedir.

BRC Oto Gaz sistemlerinin periyodik bakım aralığı nedir?

10.000 kilometre veya 6 ayda birdir.

BRC Otogaz sistemleri ile aracımın LPG tüketimi ne olur?

Dönüşüm sonrası aracınızın LPG tüketimini şu şekil de hesaplayabilirsiniz. Litre olarak aynı şartlarda ki benzin tüketiminden %20 civarı daha fazla LPG tüketiminiz olur. Yani 100 km de aracınız 10 lt Benzin tüketiyor ise ayni şartlar da 12 lt civarı LPG tüketir. Tasarruf LPG litre maliyetlerinin daha düşük olmasından dolayı elde edilir.

Dönüşüm için hangi yetkili bayinizi öneriyorsunuz?

Yetkili bayilerimiz gerekli eğitimleri almışlardır. www.brcnerede.com da iletişim, adres ve konum bilgilerine ulaşabileceğiniz size uygun yetkili bayilerimiz de dönüşüm yaptırabilirsiniz.

Aracımda ki LPG sistemini kasko sigorta şirketime bildirmem gerekiyor mu?

Evet, bildirmeniz gerekiyor. Uygun bir ücret ile aracınızdaki LPG sistemini teminat altına alabilirsiniz.

Aracıma BRC Otogaz sisteminin maliyeti nedir?

Maliyet ve değişik ödeme seçenekleri için yetkili bayilerimiz ile görüşebilirsiniz.

Aracıma BRC Otogaz sistemi uygulatmak istiyorum güncel hangi modeliniz aracıma uygun?

2A Mühendislik olarak ayni motor tipi için birden fazla LPG sistemi modelini kullanmayız. Her zaman en son güncel modelleri kullanırız. Uygulanacak model yetkili bayilerimiz tarafından motor tipinize göre belirlenecektir.

Aracımı yeni aldım üzerindeki BRC Oto Gaz sisteminin garanti ve bakım durumunu nasıl öğrenebilirim?

Araç Plakası ve şasi numarası ile sanal ortamda yetkili bayilerimiz veya firmamız LPG sisteminizin garanti, bakım, montaj tarihi, montaj yapan bayi ve montaj kilometresi gibi bilgilere ulaşabilir ve tarafınızı bilgilendirebilir.

Aracımda BRC Oto Gaz sistemleri ile ilgili sorun yaşarsam ne yapmalıyım?

www.brcnerede.com da iletişim, adres ve konum bilgilerine ulaşabileceğiniz yetkili bayilerimiz ile iletişime geçebilirsiniz.

Aracımdaki sorun yetkili bayi tarafından çözülemiyor, ne yapabilirim?

www.2a-lpg.com, www.2a.com.tr, www.brcli.com.tr, web sayfalarımızdan, https://www.facebook.com/BRC , https://twitter.com/brcturkey , http://instagram.com/brcturkey , sosyal ağlardan, http://destek.2a-lpg.com/newticket.php , 7/24 destek, http://www.2a-lpg.com/livezilla/chat.php , Canlı Destek hatlarından, http://www.2a-lpg.com/forum.php forum sayfamızdan ve 0212 444 1 BRC ‘den bize ulaşabilirsiniz.

Aracımın supaplarının magnezyum alaşımlı malzemeden üretildiği ve yakıt olarak LPG kullanımın da sorun olacağı söyleniyor doğru mudur?

Bazı araçların subap ve subap yatakları yakıt olarak LPG kullanımına karşı hassastır. Fakat ilgili araçlarda bahse konu sorunun yaşanmaması, yaşanma riskini minimuma indirgemek için veya olası durumlardan kullanıcın etkilenmemesi için LPG programı ve Sigorta anlamında önlemlerimiz mevcuttur.

Aracıma BRC Otogaz sistemi uygulatmak istiyorum. Arıza lambası yanar mı?

BRC Otogaz sistemleri ile aracınız da her hangi bir arıza kodu oluşmaz ve arıza lambanız yanmaz.

BRC Otogaz sistemleri yerli üretim mi?

Hayır, BRC Oto Gaz sistemleri Orijinal İtalyan olup Türkiye’de 2A Mühendislik tarafından temsil edilmektedir.

Bayileriniz arasında fiyat farkı var bu fark neden oluşuyor?

Fiyatlarımız tavsiye niteliğinde olup il ve bölge bazında değişiklik olabilir.

Aracım geç LPG’ye geçiyor ne yapabilirim?

Regülatör su bağlantısının, aracın soğutma suyu ve termostatın kontrol edilmesi gerekiyor. LPG ye geçiş öncesi uzun süre aracın rampa aşağı kullanılması veya kalorifer kullanımı geçiş süresini uzatabilir. Yapılan kontroller de her hangi bir sorun görülmez ise; Sistemlerimizin orijinal geçiş sıcaklığı 40°C’dir. Sorun çıkarmaması durumun da daha erken geçiş için geçiş sıcaklığı 35°C olarak tekrar ayarlanabilir.

Aracım özellikle kış aylarında sabah LPG’ye geçiş de tekliyor veya stop ediyor. Sorun ne olabilir?

Aracınızın periyodik bakım durumu, regülatör de kostik madde birikmesi var mı, geçiş sıcaklığınız 35°C’den daha düşük bir sıcaklığa ayarlanmış mı kontrol edilecek. Sorun devam eder ise LPG enjektörlerinin kontrol edilmesi gerekiyor.

LPG anahtarındaki dört Led ayni anda yanıp sönüyor ne yapmalıyım?

Dört Led yanıp sönme genel de tank dolumları sonrası başlıyor ve 30-40 km kullanım sonrası düzeliyor ise LPG sistemine tam dolu tank kalibrasyonu yapılması gerekiyor. İlgili durum sürekli veya rastgele meydana geliyor ise seviye sensörü, sensör tesisatı, şamandıra ve LPG anahtarının kontrol edilmesi gerekiyor.

LPG sistemim bazen sesli uyarı ile benzine geçiyor, sorun ne olabilir?

Tank da yeterli LPG olmayabilir. Periyodik bakım zamanı geçmiş olabilir. Sistemin LPG yollarında sorun olabilir. Yetkili bayilerimiz de kontrol edilmesi gerekiyor.

Aracıma monifold delinmeden enjektör kabloları kesilmeden LPG montajı yapabiliyor musunuz?

Evet, Manifold ve enjektör tesisatı uygun araçlara Patenti firmamıza ait olan Gaz Piposu ile manifoldu delmeden hazır enjektör kabloları ile de enjektör tesisatını kesmeden montaj yapabilmekteyiz.

Aracım LPG de çalışırken benzin göstergesi ve yol bilgisayarındaki gidilebilecek mesafe düşmeye devam ediyor.

İlgili durum Fransız ve son zamanlar da Honda grubu araçlar da görülmektedir. İlgili durum için yetkili bayilerimiz de PSA modülü uygulanabilir. PSA modülü ile araç çalıştığında benzin göstergeniz zaman zaman resetlenecektir.

Aracım da X marka LPG sistemi mevcut fakat bir türlü randıman alamadım BRC Otogaz Sistemleri ile değiştirmek istiyorum. LPG sisteminiz aracım ile uyumlu mudur?

BRC Otogaz sistemlerinin her hangi bir uyum sorunu yoktur. Aracınız benzin de sorunsuz çalışıyor ise BRC Otogaz sistemleri ile de sorunsuz çalışacaktır.

Aradığınız sorunun cevabı yok mu ? Hemen teknik destek ekibimizle iletişime geçin !